خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های گازرسانی به صنایع در استان خراسان رضوی

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های گازرسانی به صنایع در استان خراسان رضوی

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
14 ماه 1397 استان خراسان رضوی شرکت گاز استان خراسان رضوی گروه نفت و گاز و پتروشیمی 1175

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

انجام خدمات نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی احداث خط انتقال ورودی ایستگاهای C6S منشعب از خطوط انتقال اصلی ،سراسری، عملیات هات تپ، عملیات احداث خط تغذیه، توزیع و انشعابات با لوله های فولادی و پلی اتیلن، احداث انبیه از قبیل حوضچه¬ ها، آبنماها، جاده سرویس و جاده های دسترسی به ایستگاههاو...، احداث ساختمان، تاسیسات، محوطه سازی و مکانیکال ایستگاههای تقلیل فشار ( حسب مورد)، احداث ایستگاههای حفاظت از رنگ، برق رسانی به ایستگاهها ، آزمایشات تزریق گاز و راه اندازی تاسیسات و خطوط مذکور و کنترل اجناس طبق مشخصات فنی و استانداردهای شرکت ملی گاز ، تکمیل مدارک پروژه و ارائه به کارفرما و سایر عملیاتی که انجام آن ها برای احداث و بهره برداری کامل و به موقع از پروژه ها در سطح خراسان رضوی توسط مشاور انجام می پذیرد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

عبارت است از انجام خدمات مشاورهبرای خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی به صنایع در سطح استان خراسان رضوی ( با اولویت شهرستان های نیشابور ، سبزوار، سبزوار)


خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های گازرسانی به صنایع در استان خراسان رضوی

ویژگی مهم این پروژه :

پروژه گستردگی مکانی زیادی دارد. به علت عبور لوله های گاز از زمین های کشاورزی و راههای بین جاده، کلیه استعلامات از ادارات دولتی و مشکلات قضایی با کشاورزان جزء ویژگی های خاص این پروژه می باشد همچنین ایجاد هات تپ که از لحاظ ایمنی از جمله دقیق ترین کارهادر صنایع نفت و گاز می باشد، در این پروژه وجود دارد.

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت گاز استان خراسان رضوی
شروع قرارداد 1397/10/25 زمان 14 ماه