مطالعات تعیین کاربری اراضی پشتیبانی فاز 3 توسعه بندر نفتی خلیج فارس


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1394 بندر خلیج فارس اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - 1122

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

بندر خلیج فارس در مجاور بندر شهید رجایی و در واقع بخشی از آن است. این بندر در گذشته بندر ترافیک ساحلی نامیده می‌شود لیکن با تغییر کاربری به بندر خلیج فارس تغییر نام داد. طرح توسعه و تغییر کاربری بندر خلیج فارس توسط مهندسین مشاور هندسهٌ پارس ارائه شد و به مرحله اجرا درآمد. این پروژه فاز سوم توسعه بندر خلیج فارس است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1- مطالعات تعیین کاربری اراضی پشتیبانی

 • تدوین نقطه‌نظرات کارفرما و بهره‌بردار
 • جمع‌اوری اطلاعات
 • شناخت وضعیت موجود در محدوده طرح
 • بررسی مطالعات و اسناد بالادستی مربوط به محدوده طرح
  • برنامه‌ریزی کلان بندر شهید رجایی
  • طرح جامع بنادر بازرگانی ایران
  • طرح جامع بندر نفتی خلیج فارس
 • بررسی پیشنهادهای مطرح و پیشنهاد گزینه‌های مناسب
  • صادرات و ترانزیت مواد نفتی
  • بانکرینگ
  • صنایع پالایشگاهی کوچک
  • صنایع جانبی نفتی
 • انجام مطالعات بازار
 • ارائه طرح جانمایی اولیه کاربری‌ها
  • تعیین مساحت، نوع و جانمایی کاربری‌ها
  • تدوین جریان محصول در ترمینال‌ها
  • برنامه‌ریزی تأسیسات زیربنایی مورد نیاز و انتخاب سیستم مناسب
  • تعیین مشخصات سیستم حمل و نقل فرآورده‌های نفتی از مخازن به اسکله‌ها
 • ارائه پلان اولیه جانمایی سایت
 • تحلیل اقتصادی طرح پیشنهادی

 


ویژگی های مهم:

شناخت قدیمی هندسهٌ پارس از بندر خلیج فارس که با اولویت نفتی پایه ریزی شد ، و اطلاع کامل از فاز 1 و 2 توسعه آن موجب گردید که ایده های جدید و عملی در ارتباط با فاز 3 توسعه این بندر مطرح و گزینه های اجرایی انتخاب گردد.


کارفرما و زمان انجام کار:

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
4 ماه- 1394