بررسی مستندات، پشتیبانی فنی و کنترل ژئوتکنیکی دیواره‌های گود مجتمع اطلس پلازا

بررسی مستندات، پشتیبانی فنی و کنترل ژئوتکنیکی دیواره‌های گود مجتمع اطلس پلازا

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
- 1393 تهران شرکت ستاره اطلس پارس - 1118

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

این پروژه به دلیل ریسک های آن در مرحله گودبرداری دچار بحران گردید و تا مرز توقف پیش رفت. خدمات بررسی مستندات، پشتیبانی فنی و کنترل ژئوتکنیکی دیواره‌های گود مجتمع تجاری ـ اداری اطلس پلازا در مجاورت ایستگاه متروی بزرگراه حقانی به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار گردید. با مطالعات دقیق و سازماندهی مونیتورنگ امکان کنترل شرایط بحرانی فراهم آمد و پروژه به روال عادی خود بازگشت.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

 1. بررسی اسناد و مدارک موجود شامل گزارشات ژئوتکنیک، گزارش و مدارک طراحی سیستم پایدارسازی، نقشه‌های طراحی شده و چون‌ساخت، نتایج رفتارسنجی، عکس‌های هوایی و آزمایش‌های انجام شده
 2. اعلام ابهامات و اصلاح و تکمیل هر گونه نواقص در اطلاعات و مدارکی که جهت بررسی وضع موجود لازم و اساسی می‌باشد.
 3. اعلام‌نیاز یا عدم نیاز به انجام مطالعات و آزمایش‌های تکمیلی اعم از مطالعات ژئوتکنیک، آزمایش بر روی نیل و شاتکریت و...
 4. ارائه گزارش ارزیابی وضعیت موجود گود شامل کلیاتی از اطلاعات دریافتی مورد استفاده در گزارش، تحلیل نتایج طراحی و آزمایش‌ها، نقشه‌های چون ساخت و رفتارسنجی‌های صورت‌گرفته، اعلام ضریب اطمینان طرح در حالت موقت و وضعیت کلی پایداری دیوار در شرایط فعلی و میزان ریسک و خطرپذیری آن و ارائه گزارش جامع در خصوص تمدید مدت بهره‌برداری گود یا طرح به مدت حداقل 2 سال یا به صورت دائمی، پیش‌بینی وضعیت آتی گود در صورت بهره‌برداری گود به شکل موجود و پس از اجرای طرح‌های تکمیلی
 5. انجام بازدیدهای هفته‌ای از گود و کنترل ابنیهً موجود در همسایگی‌های آن و ارائه گزارش
 6. بررسی نتایج رفتارسنجی و ارائه گزارش و تحلیل نتایج (در صورت مشاهده نتایجی که حاکی از احتمال ناپایداری در دیوارها بود، مشاور موظف بود که حداکثر طی 24 ساعت پس از دریافت اطلاعات نسبت به تهیه فوری گزارش و ارسال آن به کارفرما اقدام ‌نماید)
 7. پیش‌بینی مطالعه‌ها و آزمایش‌های آتی مورد نیاز و اطلاع به کارفرما
 8. کنترل دقت دستگاه‌های اندازه‌گیری و همچنین دقت عمل پایش دیواره‌ها در حد دقت میکروژئودزی با مدنظر قرار دادن کلیه ملاحظات از جمله تأمین نظر سازمان نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرداری وشهرداری تهران و حصول اطمینان در این خصوص
 9. شرکت در جلسات فنی مرتبط با موضوع قرارداد در معیت کارفرما و اعلام‌نظر فنی به نمایندگی از کارفرما
 10. پاسخگویی و انجام کلیه دفاعیات در قبال مطالعات و اقدامات صورت گرفته اعم از آزمایش‌ها، مطالعات تکمیلی و طرح‌های پایدارسازی گود به کلیه مراجع ذیربط
 11. تهیه و ارائه گزارشات فنی جهت ارسال به سازمان ها و دستگاه‌های نظارت و مرتبط با موضوع پروژه به درخواست کارفرما
 12. لیست مطالعات ژئوتکنیکی مورد نیاز با ارئه جزئیات فنی توسط مشاور به کارفرما اعلام می‌گردد.
 13. مشاور هندسه پارس مسئولیت کامل کنترل حسن انجام آزمایش‌ها و تحویل و کنترل گزارشات از بابت انجام مطالعات تکمیلی جهت حصول اطمینان از صحت نتایج را بر عهده داشت.

ویژگی های مهم:

(الف) بررسی پایداری دراز مدت گود به علت تاخیر در عملیات احداث سازه اصلی، پس از مشاهده شواهد ناپایداری

(ب) وجود عوارضی مثل ایستگاه مترو در مجاورت یکی از دیواره‌‌های گود، وجود خاک دستی در محل پروژه و سطح بالای آب زیرزمینی در برخی اضلاع

(ج) عمومی شدن مشکلات پروژه قبل از ورود هندسه پارس به پروژه و حساسیت زیاد سازمان ها و دستگاههای اجرایی.


کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت ستاره اطلس پارس / 1393