کنترل و تأیید مطالعات مفهومی و پایه ادامه انتهای شمالی بزرگراه کردستان

کنترل و تأیید مطالعات مفهومی و پایه ادامه انتهای شمالی بزرگراه کردستان

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
- 1394 تهران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران - 1117

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

بزرگراه کردستان به‌عنوان یکی از بزرگراه‌های شمالی ـ جنوبی تهران در محدوده مرکزی و شمالی تهران واقع شده است. این بزرگراه در مرکز شهر از بزرگراه جلال آل‌احمد شروع و به سمت شمال تا بزرگراه نیایش ادامه پیدا یافته است. ادامه این بزرگراه به سمت شمال شهردر حد فاصل بزرگراه نیایش تا بزرگراه چمران راکد مانده و به‌علت وجود معارضین توسعه پیدا نکرده است. توسعه بزرگراه کردستان مابین بزرگراه‌های نیایش و شهید چمران در جهت تکمیل شبکه بزرگراهی شمال شهر تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همچنین تقاطع تابناک در بزرگراه چمران به دلیل ترافیک سنگین مورد توجه این پروژه است. در این راستا، شهرداری تهران اقدام به مطالعه و بررسی طرح‌های متصور برای موضوع این پروژه نمود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

مطالعات و طراحی در این پروژه توسط مهندس مشاور ذیصلاح انجام گردید و هندسه پارس عهده دار بررسی و تصویب گزارش ها و نقشه‌ها به شرح ذیل بوده است.

  1. مطالعات زیست محیطی و مطالعات اقتصادی ـ اجتماعی
  2. زمین‌شناسی و لزره زمین ساخت و همچنین ژئوتکنیک
  3. طرح‌های هندسی و ترافیک و روش اجرا
  4. سازه‌های موقت و نهایی پروژه
  5. زهکشی و آب‌بندی
  6. تهویه و ایمنی
  7. تجهیزات الکتریکی و مکانیکی
  8. تجهیزات کنترل‌های هوشمند

ویژگی های مهم:

طرح گزینه‌های مختلف جهت کاهش سطح تملک اراضی سازمان صدا و سیما، حفظ حداکثر ممکن تاسیسات و ساختمان‌های موجود و نیز کاهش آسیب به زمین‌های مجموعه ورزشی انقلاب از ویژگی‌های این طرح می‌باشد. گزینه های مختلف شامل تونل ، پل و انواع طرح هندسی بررسی گردید.
روش اجرای پروژه بسیار پیچیده بود زیرا ترافیک محدوده پروژه بسیار سنگین است و اجرای پروژه باید با کمترین خلل در ترافیک فعلی انجام گردد.

کارفرما و زمان انجام کار:

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران / سال 1394