استخدام کارشناس ارشد سازه دریایی

استخدام کارشناس ارشد سازه دریایی

شرکت مهندسین مشاورهندسه پارس جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در تهران به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید.

ردیف

عنوان شغلی

توضیحات

1

کارشناس ارشد سازه دریایی

طراحی بندر، موجشکن.سازه های دریایی و مطالعات لایروبی با حداقل سابقه ۱-۳ سال


متقاضیان واجد شرایط می توانند فرم درخواست همکاری را از صفحه استخدام دانلود کرده و پس از تکمیل، رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
"a.Rezaee@parsgc.com"
پس از بررسی رزومه ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

مدت اعتبار آگهی تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه 98 می باشد