دعوت به همکاری

شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس جهت تایپ و امور دفتری نیاز به استخدام تایپیست با سرعت و دقت بالا دارد. آشنایی کامل با نرم افزارهای Word و Excel بسیار ضروری است. آشنایی با زبان انگلیسی و سابقه کار مزیت محسوب می شود. علاقه مندان رزومه خود را به آدرس زیر و یا فاکس 88337456 ارسال نمایند :

resume@parsgc.com

مدت اعتبار این آگهی از تاریخ انتشار (27 مهر 1393) به مدت 15 روز می باشد.