مهندس مشاور جهت نظارت پروژه ساختمانی در تهران

شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس در نظر دارد تا جهت تکمیل کادر فنی مورد نیاز خود در تهران از علاقمندان واجد شرایط زیر دعوت به همکاری نماید:

   1- مهندس عمران با 10 سال سابقه

   2- مهندس ناظر برق با 10 سال سابقه

   3- مهندس ناظر تاسیسات با 10 سال سابقه

   4- نقشه بردار با 5 سال سابقه

* اشخاص حتماً سابقه در پروژه های ساختمانی در تهران داشته باشند*

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند: " f.rahimi@parsgc.com "

پس از بررسی رزومه ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

مدت اعتبار این آگهی از تاریخ انتشار (30 فروردین 1394) به مدت 14 روز می باشد.